CZECH REPUBLIC

(koruna = 100 haleru)

25-CZK

Text Box: 	След 30 Юни 2022 излизат от обръщение старите 1995–1999 версии CZK 100, CZK 200, CZK 500, CZK 1,000 и CZK 2,000 
	 CZK 5,000 от същия период засега остават в обръщение 
	Само една версия банкноти ( с широка нишка ) остава в обръщение
Text Box: Iлимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до еквивaлент на 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти в обръщение(широка нишка)

необменяеми вече Монети

20 hellers (1993-99)(17mm,0.74g)

20 hellers (2000)(17mm,0.74g)

10 hellers (1993)(15mm,0.6g)

обменяеми до 31.8.2014

Oval: курс в лева
500 CZK - face side500 CZK - reverse side
Czech_Republic_CNB_200_korun_2018.00.00_B128_PNL_H98_754321_fCzech_Republic_CNB_200_korun_2018.00.00_B128_PNL_H98_754321_rCzech_Republic_CNB_100_korun_2019.00.00_BNP101a_PNL_RH02_000955_fCzech_Republic_CNB_100_korun_2019.00.00_BNP101a_PNL_RH02_000955_r100 Czech koruna the front is Karel IV100 Czech koruna the back is Seal of Charles University in Prague

по-стари Банкноти oбменяеми (1993-1999) ((5000 CZK(1999) остават в обръщение след 6.2022))

Text Box: остават в обръщение

5 000 korun (8.9.1999)(170*74mm)

5 000 korun (1993)(170*74mm)

1 000 korun (1993)(164*74mm)

1 000 korun (1996)

500 korun (1993)

500 korun (1997)

200 korun (1993)

200 korun (1996,98 similar)(146*69mm)

100 korun (1993)

100 korun (1995,97 similar)

Монети в обръщение

всички 50, 20 CZK банкноти са необменяеми !!!

не се обменят!!!

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

CZK 5000,  2000, 1000, 500, 200,100 (2007+) (5000 (1999) CZK остават също в обръщение след 30.06.2022)

xx / xx  %

в обръщение

CZK 5000,  2000, 1000, 500, 200, 100 (1995-1999)  not in circulation after 30 June 2022

xx / xx % 

обменяеми

50 CZK (1994-2011)

не

31.03.2017

20 (1994,96) (обменяха се до 31.08.2014)

не

не се обменят!!

Монети

korun 50, 20, 10, 5, 2, 1 (haleru 50 , 20, 10не се обменят вече!!!)

xx / xx  %

в обръщение

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Czech 81.2 %

78 645

10 235 455

Moravian 13.2 %

atheist 39.8%

male 72.74

2004 : 18 370 (40)

Prague 1 169 800

Slovak 3,1 %

Roman Catholic 39.2%

female 79.49

2005 : 18 100 (58)

Brno 376 400

Polish 0.6 %

Protestants 4.6 %

 

 

50 korun (1993)(27.5mm,9.7g)

20 korun (1993-99)(26mm,8.43g)

20 korun (2000+)(26mm,8.43g)

10 korun (1993-99)(24.5mm,7.62g)

10 korun (2000+)(24.5mm,7.62g)

5 korun (1993)(23mm,4.8g)

2 korun (1993)(21.5mm,3.7g)

1 korun (1993)(20mm,3.6g)

 

50 hellers (1993)(19mm,0.9g)

 

5 000 korun (2009+)(170*74mm)

2 000 korun (2.7.2007)(164*74mm)

1 000 korun (1.4.2008)(164*74mm)

500 korun (2009)(152*69mm)

200 korun (2018)

100 korun (2019, numismatic)

100 korun (2018)