CROATIA

(kuna = 100 lipas)

24-HRK

Text Box: 	25.6.1991 - Хърватска декларира независимост от Югославия.
	8.10.1991 - замяна на Юго-динара с Хърватски динар.
	30.5.1994 - замяна на динара с куна.
	Хърватския динар и Крайна динар, използван в сръбска Крайна до 1995, когато Хърватска поема контрола над района не са вече обменяеми.
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до еквивалент  на 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти в обръщение и обменяеми

Text Box: обменяеми
Text Box: обменяеми

50 kuna (7.3.2002)(134*67mm)

50 kuna (31.10.1993)(134*67mm)

20 kuna (7.3.2001)(130*65mm)

20 kuna (31.10.1993)(130*65mm)

10 kuna (30.5.2004)(126*63mm) comm

10 kuna (7.3.2001)(126*63mm)

10 kuna (15.1.1995)(126*63mm)

10 kuna (31.10.1993)(126*63mm)

5 kuna (7.3.2001)(122*61mm)

5 kuna (31.10.1993)(122*61mm)

Text Box: обменяеми
Text Box: обменяеми
Text Box: обменяеми
Text Box: обменяеми

25kuna1997(32mm,12.75g)(Danube border)

25 kuna (1997)( 5 yrs. U.N. Membership)

25 Kuna (1997) Esperanto Congress

25 Kuna (1998) Lisbon Expo

25 Kuna (1999) European Union

25 Kuna (2000) Human Fetus

25 Kuna (2001) 10 yrs. of Independence

5 kuna (1993)( 26.50mm,7.45g) Bear

5 kuna (1994)( 26.50mm,7.45g) SENJ

5kuna (1994+)( 26.50mm,7.45g)Ursus arctos

2 kuna (1993+)(24.5mm,6.2g) Tuna

2 kuna (1994+) Thunnus thynnus

1 Kuna (1993+)(22.5mm,5g) Nightingale

1 Kuna (1994+) Luscinnia megarhynchos

1 Kuna (1996) Olympics

1 Kuna (2004) 10 year Anniversary

50 lipa (1993)(20.5mm,3.65g)

50 lipa (1994+) Degenia velebitica

50 lipa (1996) European Soccer

20 lipa (1993)(18.5mm,2.9g) Maslina

20 lipa (1994)(18.5mm,2.9g) Olea europaea

20 lipa (1994)(18.5mm,2.9g) FAO

10 lipa (1993,95)(20mm,3.2g) Duhan

10 lipa (1994+)Nicotiana tabacum

10 lipa (1995)(20mm,3.2g) United Nations

5 lipa (1993+)(18mm,2.5g)

5 lipa (1994,96) Quercus robur

5 lipa (1996)(18mm,2.5g) Olympics

2 lipe (1993+)(17mm,0.92g)

2 lipe (1994,96)Vitis vinifera

2 lipe (1996)Olympics

1 lipa (1993+)(17mm,0.7g)

1 lipa (1994,96) Zea Mays

Oval: курс в лева

в обръщение но повечето хървати не знаят и не ги искат

Text Box: На 1.1.2023   Хърватия заменя хърватската куна с Евро

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

kuna 1000, 500 (1993); 200, 100, 50 (2002); 20 (2001); 10 (2001,4)

xx /xx %

в обръщение

кuna 200, 100, 50  (1993) - в обръщение до 1.1.2010

xx / xx %

без краен срок

кuna 20, 5 (1993); 10 (1995) - в обръщение до 31.3.2007; [5 (2001) в обръщение, но хората не ги искат]

стари 10 kuna (1993) (пурпурни) - в обръщение до 31.3.2001

 

преходните динари (Хърватски и Сръбска Крайна)(1992-94) не са обменяеми!!

 

не се обменят!

Монети

1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa; 1, 2, 5, 25 kuna (1993+)

xx / xx %

в обръщение

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Croat 89.6 %

56 538

4 494 749

Serb 4.5 %

Roman Catholic 87.8 %

male 70.79

2004 : 11 568 (57)

Zagreb 685 500

Bosniak 0.5 %

Orthodox 4.4 %

female 78.31

2005 : 11 600 (77)

Split 173 600

Hungarian 0.4 %

Muslim 1.3 %

 

 

1 000 kuna (31.5.1994)(150*75mm)

500 kuna (31.5.1993)(146*73mm)

200 kuna (7.3.2002)(142*71mm)

200 kuna (31.10.1993)(142*71mm)

100 kuna (7.3.2002)(138*69mm)

100 kuna (31.10.1993)(138*69mm)