HUNGARY

(forint)

23-HUF

Text Box: Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до еквивaлент на 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти в обръщение

Монети в обръщение (1992+)

Text Box: В обръщение до 1.3.2008, обменяеми до 1.3.2013
Oval: курс в лева

Банкноти обменяеми в Magyar Nemzeti Bank’ до

Hungary_MNB_5000_forint_2016.00.00_PNL_BD_7286896_fHungary_MNB_5000_forint_2016.00.00_PNL_BD_7286896_rHungary_MNB_2000_forint_2016.00.00_PNL_CE_4890632_fHungary_MNB_2000_forint_2016.00.00_PNL_CE_4890632_rHungary_MNB_20000_forint_2016.00.00_PNL_GA_5061004_fHungary_MNB_20000_forint_2016.00.00_PNL_GA_5061004_rHungary_MNB_10000_forint_2014.00.00_PNL_AG_4324282_fHungary_MNB_10000_forint_2014.00.00_PNL_AG_4324282_r

изтеглени Банкноти

Text Box: до 31 .12.2037
Text Box: до 31 .7.2037
Text Box: до ??
Text Box: до 31 .12.2037

20 000 forint (2001)(154*70mm)

5 000 forint (1999+)(154*70mm)

2 000 forint (Millenium)

2 000 forint (1998+)(154*70mm)

1 000 forint (1998)(154*70mm)

1 000 forint (2006+)(154*70mm)

Text Box: до 16 .11.2029
Text Box: до 27.7.2019
Text Box: до 1.9.2019

20 000 forint (25.9.2015)(154*70mm)

10 000 forint (2.9.2014)(154*70mm)

5 000 forint (15.11.2016)(154*70mm)

2 000 forint (15.11.2016)(154*70mm)

1 000 forint (24.8.2017)(154*70mm)

500 forint (1.2.2019)

Text Box: в обръщение до 31.10.2019
обменяеми до 31.10.2039

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Hungarian  89.9 %

92 341

9 981334

Roma 4 %

Roman Catholic 67.5 %

male 68.18

2004 : 15 546 (45)

Budapest 1 769 500

German 2.6 %

Calvinist 20 %

female 76.89

2005 : 15 900 (63)

Debrecen 210 500

Serb 2%

Lutheran 5 %

 

 

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

HUF 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500

xx / xx %

в обръщение

банкноти изтеглени от 2007 насам

xx / xx %  

до (от 2027до 2038)

стари 500, 1 000  (1983-99) ще се обменят до 1.9.2019, а 5 000 forint (1991-99) до 27.7.2019

не

не се обменят вече !!

 

Монети

forint 100, 50, 20, 10, 5 (1992+)  (forint 2, 1 се обменяха до 1.3.2013 !!!)

xx / xx %

в обръщение

200 forint (2009)

100 forint (1996+)(23.8mm,8g)

100 forint (1996+)(23.8mm,8g)(Kossuth)

50 forint (1992+)(24.7mm,7.6g)

50 forint (2004)(24.7mm,7.6g)

20 forint (1992+)(26.3mm,6.9g)

20 forint (2003)(26.3mm,6.9g)(Deak Ferenc)

10 forint (1992+)(24.8mm,6.1g)

5 forint (1992+)(21.2mm,4.2g)

2 forint (1992+)(19.2mm,3.1g)

1 forint (1992+)(16.3mm,2.05g)

200 forint (1998)(154*70mm)

5 000 forint (1991/1999)(174*80mm)

1 000 forint (1983/1999)(174*80mm)

500 forint (1970/1999)(174*80mm)

10 000 forint (1.7.1997+)(154*70mm)

500 forint (1.12.1998+)(154*70mm)