ROMANIA

(leu(lei) = 100 bani)

18-RON

Text Box: 	От 1.7.2005 до 31.12.2006 в обръщение паралелно са новите леи RON и старите ROL. 
	(1 RON = 10 000 ROL , и 1 new ban = 100 ROL ). 
	От 1 Януари 2007, обмяната на стари в нови леи ще се извършва в клоновете на NBR (румънската национална банка) без ограничение в времето (за банкноти и за монети).	
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти извън обръщение (от 1.1.2007)

Монети в обръщение (2005+)

Монети (1991+), извън обръщение (от 1.1.2007)

Oval: курс в лева

Юбилейна 2011

Банкноти в обръщение (2005+)

500 lei(153*82mm,like 200 EUR)

200 lei (2006)(150*82mm)

100 lei(147*82mm,like 100 EUR)

50 lei(140*77mm,like 50 EUR)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

1 leu, 5, 10, 50, 100, 500  lei (2005), 200 lei (2006,18)

xx / xx %

в обръщение

стари 10 000,50 000, 100 000, 500 000, 1 000 000 lei (само полимер)(в обръщение до 31.12.2006) (1:10 000)

xx / xx %

без краен срок

по-стари леи - всички хартиени и дребните полимерни (2 000, 5 000) !!!

 

не се обменят!

Монети

ban 1; bani 5, 10, 50 (2005+)  

xx / xx %

в обръщение

стари 1, 100, 500, 1 000, 5 000 lei (бяха в обръщение до 31.12.2006)  (1:10 000)

xx / xx %

без краен срок

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

230 339

23 303 552

Romanian 89.5 %

Romanian Orthodox 87 %

male 67.86

2004 : 7 641 (74)

Bucharest - 1 906 800

Hungarian 6.6 %

Protestant 6.8 %

female 75.06

2005 : 8 300 (96)

Iasi - 320 000

Gyspy 2.5 %

Roman Catholic 5.6 %

 

 

10 lei(133*72mm,like 20 EUR)

5 lei(127*67mm,like 10 EUR)

1 leu(120*62mm,like 5 EUR)

1 000 000 lei(168*78mm)(2003)

500 000 lei(165*75mm)(2000)

100 000 lei(160*73mm)(2001)

50 000 lei(155*70mm)(2001)

10 000 lei(150*67mm)(2000)

5000 lei (2001+)(24mm,2.5g)

1000 lei (2000+)(22mm,2.0g)

500 lei (1999+)(24mm,3.75g)

100 lei (1991-96)(29mm,8.7g)

1 leu (1993-96)(19mm,2.5g)

10 lei(133*72mm,like 20 EUR)

5 lei(127*67mm,like 10 EUR)

1 leu(120*62mm,like 5 EUR)

50 bani(23.75mm)(2005)

50 bani(23.75mm)(2010)

50 bani(23.75mm)(2011)

50 bani(23.75mm)(2012)

50 bani(23.75mm)(2014)

10 bani(20.5mm)(2005)

5 bani(18.25mm)(2005)

1 bani(16.75mm)(2005)