20 лири от същата серия, както и други, по-стари емисии не се обменят!!

MALTA

(pound = 100 cents)

16-MTL

Text Box: Еврото замени лирата в Малта на 1.1.2008 при курс : 0.429300 MTL / Euro. 
	Период на паралелно обръщение : от 1.1.2008 до 31.1.2008, в търговските банки до 31.3.2008.
	Централната банка ще обменяше монети до 1.02.2010 и банкноти лири до 31.1.2018.
	Малтийската лира беше втората по-стойност валута в света след кувейтския динар.
	
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти, които се обменяха до 31.1.2018

стари емисии Лири (серия IV - 1986)

Монети (2 серия)(1986,91) обменяха се до 1.2.2010, вече не !!!

по-стари Монети (1 серия)(1972)

Юбилейни сребърни и златни мoнети (??%)(1972-2005)

Има много юбилейни монети с номинал LM 1,2,4,5,10,25,100, издадени след 1972г като реалните им цени са най-различни. Ето няколко от тях:

Не се обменят !!

Не се обменят !!

Oval: курс в лева

LM 10 (1994) (72.50*145mm)

LM 10 (2000) (72.50*145mm)

LM 5 (1989) (69*145mm)

LM 5 (1994) (69*145mm)

LM 5 (2000) (69*145mm)

LM 2 (1989) (66.5*138mm)

LM 2 (1994) (66.5*138мм)

LM 2 (2000) (66.5*138мм)

LM 2 (138*66.5mm) - до 15.6.2008

LM 5 (145*69мм) - до 15.6.2008

LM 10 (152*72.5мм) - до13.9.2010

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

321

400 214

Maltese

Roman Catholic 98 %

male 76.70

2004 : 19 302 (37)

Valletta - 6 900

English

 

female 81.15

2005 : 18 800 (55)

 

 

 

 

 

 

Емисии банкноти и монети

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

Lm2, 5, 10, 20 с статуя (V серия -1989, подобрена 1994 и 2000)

не

31.1.2018 вече не !!

Lm10, (1986) с Agata Barbara (IV серия) !!! ( обменяха се до 15.6.2008)

не

не се обменят!

Lm2, Lm5 (1986) с Agata Barbara (IV серия) !!! ( обменяха се до 13.9.2010)

Lm20, (1986) с Agata Barbara (IV серия) !!! (обменяни до 2.12.2002)

Монети

1,2,5,10,25,50 cents, Lm1 (1986,91) !!! (обменяха се до 1.2.2010)

2, 3, 5 mils; 1, 2, 5, 10, 50 cents (1972), 25 cents (1975)

юбилейни LM 1,2,4,5,10,25,50,100 (1972-2005) -сребърни и златни

1 Pound (1986)(29.82mm,13g)

50 Cents (1991-1995)(27mm,8g)

25 Cents (1991-1995)(24.95mm,6.19g)

25 Cents (1986)(24.95mm,6.19g)

10 Cents (1991,1992)(21.78mm,5.01g)

10 Cents (1986)(21.78mm,5.01g)

5 Cents (1991,1995)(19.78mm,3.51g)

5 Cents (1986)(19.78mm,3.51g)

2 Cents (1991-1995)(17.78mm,2.26g)

2 Cents (1986)(17.78mm,2.26g)

1 Cent (1991-1995)(18.51mm,2.81g)

1 Cent (1986)(18.51mm,2.81g)

2 Pounds (1973) Tal-Imdina Gate

2 Pounds (1972)

1 Pound (1973) Sir Temi Zammit

1 Pound (1972) Manwel Dimech

50 Cents (1972-1981)

25 Cents (1975)

10 Cents (1972-1981)

5 Cents (1972-1981)

2 Cents (1972-1982)

1 Cent (1972-1982)

5 Mils (1972-1981)

3 Mils (1972-1981)

2 Mils (1972-1981)

LM 20 (1989) (76*145mm)

LM 20 (1994) (76*145mm)

LM 10 (1989) (72.50*145mm)