CYPRUS

(pound = 100 cents)

14-CYP

Text Box: 	Кипър въведе Еврото на 1.1. 2008, при курс : 1 Euro = 0.585274 CYP
	Еврото и паунда бяха паралелно в обръщение от 1.1.2008 до 31.1.2008, а търговските банки в Кипър обменяха паунди в евро до 31.3.2008.
	Централната банка обменяше монети до 31.12.2009 (2 години) и банкноти до 31.12.2017 (10 години).	
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти (1997+) обменяха до 31.12.20017

стари емисии Лири

стари емисии Лири които се обменяха в Central bank of Cyprus

Монети (1983+) обменяха се  до 31.12.2009!!!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

£ 20, 10, 5, 1 (1997+)

?? / ?? %

31.12.2017

£ 20 (1992-93), 10 (1977-95), 5 (1979-95), 1 (1979-96)

£ 0.50 (83-89)  

mils 500 (1982) = 0.50 £

£ 5, 1 (1961-78); mils 500, 250 (1961-79) !!!

 

не се обменят!

Монети

cents 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1983+) обменяха се до 31.12.2009

£1 (1976); mils (преди 1983); 1/2 cent (1982)

20 £ (1997+)(164*80mm)

10 £ (1997+)(156*76mm)

5 £ (1997+)(148*172mm)

20 £ (1992-93)

10 £ (1977-95)

5 £ (1979-95)

 

1 £ (1979-96)

 

 

1 £ (1997+)(140*68mm)

 

Стари 0.50 £ (50 cents)(1983-89)

Стари 500 mils (50 cents) (1982)

50cents(26mm,7.00g)(Cu,Ni)(1991+)

20cents(27.25mm,7.75g)(Cu,Zn,Ni)(1983-88)

20cents(27.25mm,7.75g)(Cu,Zn,Ni)(1989-90)

20cents(27.25mm,7.75g)(Cu,Zn,Ni)(1991+)

10cents(24.5mm,5.5g)(Cu,Zn,Ni)(1983-90)

10cents(24.5mm,5.5g)(Cu,Zn,Ni)(1991+)

5cents(22.00mm,3.75g)(Cu,Zn,Ni)(1983-90)

5cents(22.00mm,3.75g)(Cu,Zn,Ni)(1991+)

2cents(19.00mm,2.50g)(Cu,Zn,Ni)(1983-90)

2cents(19.00mm,2.50g)(Cu,Zn,Ni)(1991+)

1cent(16.50mm,2.00g)(Cu,Zn,Ni)(1983-94)

1cents(16.50mm,2.00g)(Cu,Zn,Ni)(1991+)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

9 250

802 500

Greek

Greek Orthodox 77 %

male 75.29

2004 : 19 633 (36)

Nicosia

Turkish

Muslim 18 %

female 80.13

2005 : 21 600 (47)

208 900

English

Others 5 %