AUSTRALIA

(dollar = 100 cents)

13-AUD

Text Box: 	‘Reserve Bank of Australia’ изкупува без ограничение във времето старите (хартиени) долари (1966-95), както и паундите отпреди обмяната през 1966 :
1 $ = 0.50 лири = 10 шилинга, 
като някои от тях са с голяма колекционерска цена.

Банкноти в обръщение (1993+, полимерни)

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free up to equivalent of 10 000 AUD (6 000 EUR) - declaration if more
 Out: free up to equivalent of 10 000 AUD (6 000 EUR) - declaration if more
	Local currency:
  In: free up to 10 000 AUD (declaration if more)
 Out: free up to 10 000 AUD (declaration if more)
Oval: курс в лева

2 Dollars (2003)(20.50mm,6.60g)

2 Dollars (1988-98)(20.50mm,6.60g)

1 Dollar (1984+)(25mm, 9.00g)

1 Dollar (1985-95)(25mm, 9.00g)

1 Dollar (1986-2006 many types on different occasions)

50 cents (1969-84)(31.51mm, 15.55g)

50 cents  (1970-2006 many types on different occasions)

20 cents (1999+)(28.52mm, 11.30g)

20 cents (1966-98)(28.52mm, 11.30g)

10 cents (1999+)(23.60mm, 5.65g)

10 cents (1985-98)

5 cents (1999+)

5 cents (1985-98)

1, 2 cents -  изтеглени

Australia_RBA_10_dollars_2017.00.00_B231a_PNL_DK_172807889_fAustralia_RBA_10_dollars_2017.00.00_B231a_PNL_DK_172807889_rAustralia_RBA_5_dollars_2016.00.00_B230a_PNLa_DH_160886412_rRelated imageImage result for australian banknotes

по-стари хартиени и юбилейни Банкноти

юбилейни (2001)

първата полимерна (1988)

100 dollars (29.10.2020)

100 dollars (1996)(65*158mm)

50 dollars (2018,19 responsibility micro text)

50 dollars(1995)(65*151mm)

20 dollars from Oct 2019

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

7 617 931

20 264 437

English 79.1%

Catholic 26.4%, Anglican 20.5%

male 77.52 г.

2004 : 29 893 (13)

Canberra 327 700

Chinese 2.1%

other Christian 20.5%, Buddhist 1.9%

female 83.4 г.

2005 : 32 000 (18)

Sydney 4 250 100

 Italian 1.9%

Muslim 1.5%, none 15.3%

 

 

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

AUD 100, 50, 20, 10, 5  (polymer, 1995+)

xx / xx %

в обръщение

10 AUD (1988) -  първата полимерна банкнота, 5 AUD юбилейни (2001)

xx / xx %

без краен срок

хартиени долари 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (1966+)

паунди (преди 1966) - могат да бъдат ценни

Монети

cents 50, 20, 10, 5; dollars 2, 1 (1966+)

xx / xx %

в обръщение

cents 2, 1 (изтеглени ) и недесетичните монети (1913-65)

xx / xx %

без краен срок

20 dollars(1994)(65*144mm)

10 dollars(2017)

10 dollars(1993)(65*137mm)

5 dollars(2016)

5 dollars(1992,95)(65*130mm)