NORWAY

(krone = 100 ore)

10-NOK

Text Box: 	Банкнотите обявени от Norges Bank за изтегляне продължават да са в обръщение 1 год. и още 10 год. се обменят.
	След този срок без да е задължена банката може да изкупи стари крони - банкноти и монети (монетите бяха до 31.12.2010) след попълване на ’application’ с обяснение за закъснението, лични данни, банкова сметка.
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 25 000 NOK (около 3 300 EUR) 
	по-големи суми се декларират
  изход: същото
	Няма надпис за това ограничение.  Използват обучени кучета да душат пари и конфискуват 20 % от всичко!!!

Банкноти в обръщение (2017+)

Oval: курс в лева
Norway_NB_200_kroner_2016.00.00_B659a_PNL_8101109237_fNorway_NB_200_kroner_2016.00.00_B659a_PNL_8101109237_rNorway_NB_100_kroner_2016.00.00_B658a_PNL_1811612345_fNorway_NB_100_kroner_2016.00.00_B658a_PNL_1811612345_r

1 000 krone (2019)

500 krone (10.2018)

200 krone (2017)

100 krone (2017)

50 krone (10.2018)

Norway_NB_1000_kroner_2016.00.00_B661a_PNL_A_120705031_fNorway_NB_1000_kroner_2016.00.00_B661a_PNL_A_120705031_r

в обръщение от 14.11 2019

по-стари обменяеми Банкноти без такса

обменяеми до 14.11.2030

обменяеми до 18.10.2029

1 000 krone (19.6.2001)(160*80mm)

500 krone (7.6.1999)(152*75mm)

200 krone (1994,2002)

200 krone (1997,2003)

50 krone (1997, 2004 )(128*60mm)

обменяеми до 30.05.2028

Банкноти серия VI обменяеми с 250 NOK такса (това важи и за VI,V серии)

Монети в обръщение

Обменяеми до 1.5.2022

без такса

стари, необменяеми Монети

обменяеми, 20 NOK такса

обменяеми, 20 NOK такса

обменяеми, 20 NOK такса

обменяеми, 20 NOK такса

Обменяеми

250 NOK такса

Обменяеми

250 NOK такса

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

NOK 1000 (14.11.2019), 500, 200, 100, 50 (2017+)

xx / xx %

в обръщение

1000 NOK (2001) в обръщение до 14.11.2020, обменяеми до 14.11 2030

xx  / xx %

обменяеми

NOK 500 (1999), 50 (1997, 2004) в обръщение до 18.10.2019, обменяеми до 18.10.2029

NOK 200 (1994, 2002), 100 (1997, 2003) в обръщение до  30.05.2018, обменяеми до 30.05.2028

по-стари 5,10,50,100,500,1000 kroner (1877+)(без тези 1901-45 използвани през войната-виж снимки)

 

обменяеми???

 

 

 

Монети

1kr (1997+), 5kr (1998+), 10kr (1995+), 20kr (1994+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари и по-дребни монети вече не се обменят{само 50 ore (1996+) се обменят до1.5.2022}

вече не!!

31.12.2010

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

307 860

4 593 041

Norvegian

Evangelical Lutheran 86 %

male 75.87

2004 : 40 005 (2)

Oslo 791 500

 

 

female 81.92

2005 : 42 400 (3)

Bergen 211 200

 

 

 

 

Which coins can be redeemed in Norges Bank?

coins

withdrawn

redemption deadline

10 krone (1983-95)

15.09.1995

15.09.2006

50 ore (1874-1996)

16.09.1996

16.09.2007

1 krone (1875-1997)

15.09.1997

15.09.2008

5 krone (1963-1999)

09.07.1999

09.07.2010

1000kr (1990:01)(155*78mm)

500kr (1979:97)(145*78mm)

100kr (1979:97)(145*78mm)

50kr(1985:97)(135*67mm)

20kr (2000)

20kr (1999)

20kr (1994-95)

10kr (1995+)

5kr (1999+)

1kr (1997+)

50 оre (1996:2011)

5kr (1997)

5kr (1992-94)

5kr (1986)

5kr (1978)

5kr (1975)

5kr (1975)

5kr (1974-78)

5kr (1963-73)

1kr (1992-96)

1kr (1974-91)

1kr (1958-73)

1kr (1951-57)

50 оre (1974-96)

50 оre (1958-73)

50 оre (1951-57)

50kr (1978)

25kr (1970)

10kr (1983-91)

10kr (1964)