NORWAY

(krone = 100 ore)

10-NOK

Text Box: 	Банкнотите обявени от Norges Bank за изтегляне продължават да са в обръщение 1 год. и още 10 год. се изкупуват.
	След този срок без да е задължена банката може да изкупи стари крони - банкноти и монети (монетите бяха до 31.12.2010) след попълване на ’application’ с обяснение за закъснението, лични данни, банкова сметка,
  но шансът е неясен.,таксата е 250 крони
	От 2017 стартира нова серия банкноти   с морски мотиви със същите деноминации (монетите остават същите)
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 25 000 NOK (около 3 300 EUR) 
	по-големи суми се декларират
  изход: същото
	Няма надпис за това ограничение.  Използват обучени кучета да душат пари и конфискуват 20 % от всичко!!!

Банкноти в обръщение

Банкноти извън обръщение - обменяеми евентуално(серия VI)

 бяха в обръщение до 1.11.2012 !!!

Монети в обръщение

Монети стари емисии - принципно не се обменят вече

Oval: курс в лева

в обръщение до 1.5.2012 !!

Обменяеми до 1.5.2022

Norway_NB_200_kroner_2016.00.00_B659a_PNL_8101109237_fNorway_NB_200_kroner_2016.00.00_B659a_PNL_8101109237_rNorway_NB_100_kroner_2016.00.00_B658a_PNL_1811612345_r

в обръшение до 30.05.2018 !!!

в обръшение до 30.05.2018 !!!

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

50kr(1997), 100kr(2017), 200kr(2017), 500kr(1999), 1000kr(2001) (човека отдясно)

xx / xx %

в обръщение

100kr(1997,2003), 200kr(1994-9,2002) в обръщение до 30.05.2018

xx  / xx %

???

50kr (1984-95)(портрета на човека е отляво), 100kr (1977-96) (портрета на  жената е отляво) - виж снимки!

500kr (1991-98) (портрета на човека е отляво), 1000kr (1990-01)  (портрета на човека е отляво)  - виж снимки!

още по-стари 5,10,50,100,500,1000 kroner (1877+)(без тези 1901-45!!) - кликни за снимки!

 

Монети

1kr (1997+), 5kr (1998+), 10kr (1995+), 20kr (1994+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари и по-дребни монети вече не се обменят{само 50 ore (1996+) се обменят до1.5.2022}

вече не!!

31.12.2010

1 000 krone (19.6.2001)(160*80mm)

500 krone (7.6.1999)(152*75mm)

200 krone (2017)

200 krone (2017)

50 krone (1997, 2004 )(128*60mm)

20kr (2000)

20kr (1999)

20kr (1994-95)

10kr (1995+)

5kr (1999+)

1kr (1997+)

50 оre (1996:2011)

5kr (1997)

5kr (1992-94)

5kr (1986)

5kr (1978)

5kr (1975)

5kr (1975)

5kr (1974-78)

5kr (1963-73)

1kr (1992-96)

1kr (1974-91)

1kr (1958-73)

1kr (1951-57)

50 оre (1974-96)

50 оre (1958-73)

50 оre (1951-57)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

307 860

4 593 041

Norvegian

Evangelical Lutheran 86 %

male 75.87

2004 : 40 005 (2)

Oslo 791 500

 

 

female 81.92

2005 : 42 400 (3)

Bergen 211 200

 

 

 

 

1000kr (1990:01)(155*78mm)

500kr (1979:97)(145*78mm)

100kr (1979:97)(145*78mm)

50kr(1985:97)(135*67mm)

Срок за обмяна на стари емисии норвежки монети

МОНЕТИ

ИЗТЕГЛЕНИ

КРАЕН СРОК

10 krone (1983-95)

15.09.1995

15.09.2006

50 ore (1874-1996)

16.09.1996

16.09.2007

1 krone (1875-1997)

15.09.1997

15.09.2008

5 krone (1963-1999)

09.07.1999

09.07.2010

200 krone (2002)(144*70mm)

200 krone (1994-02)(144*70mm)

100 krone (2003)(136*65mm)

100 krone (15.9.1997)(136*65mm)

50kr (1978)

25kr (1970)

10kr (1983-91)

10kr (1964)