GREAT BRITAIN

(pound = 100 penny (pence))

4-GBP

1p - One Penny Diameter 20.32 mm Edge Thickness 1.65 mm Weight 3.56 grams

2p - Two Pence Diameter 25.91 mm Edge Thickness 1.85 mm Weight 7.13 grams

5p - Five Pence Diameter 18.00 mm Edge Thickness 1.70 mm Weight 3.25 grams

10p - Ten Pence 84% Copper, 16% Nickel Diameter 21.40 mm Edge Thickness 1.70 mm Weight 5.00 grams

20p - Twenty Pence 84% Copper, 16% Nickel Diameter 21.40 mm Edge Thickness 1.70 mm Weight 5.00 grams

50p - Fifty Pence 75% Copper, 25% Nickel Diameter 27.30 mm Edge Thickness 1.78 mm Weight 8.00 grams

1 (one) pound 70% Copper, 5.5% Nickel, 24.5% Zinc Diameter 22.50 mm Edge Thickness 3.15 mm Weight 9.50 grams

2 (two) pounds 75% Copper, 25% Nickel Alloy - Outer Circle  76% Copper, 4% Nickel, 20% Zinc Diameter 28.40 mm Edge Thickness 2.50 mm Weight 12.00 grams

5 (five) pounds Alloy  75% Copper 25% Nickel Diameter 38.61 mm Edge Thickness 3.20 mm Weight 28.28 grams

Надолу са снимките на част от монетите, които се пускат през няколко години с нюанси в дизайна

           GBP (Pound sterling) банкноти се издават в Великобритания от 1-Англия от Bank of England; 2-Шотландия от Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Clydesdale Bank; 3-Северна Ирландия от Bank of Ireland, First Trust Bank, Northern Bank, Ulster Bank.

           Също така паунди се издават и в следните зависими от Великобритания територии : 1- Isle of Man, 2- States of Jersey, 3- States of Guernsey, 4- Gibraltar, 5- Saint Helena, 6-  Falkland Islands.

           В Англия и Уелс често  приемат сев.ирландски и особено шотландски пари, но не са задължени и не всички продавачи ги познават.

Купуваме всички видове паунди (нови и стари) от Шотландия, Северна Ирландия и от зависимите територии.

по-стари серии

(серия 1971-81)

(серия 1960-64)

Всички стари английски паунди (1694+) се обменят, като колекционерската им цена е често много по-висока от номинала.

Text Box: 	След приемането на Еврото, стерлинга става най-старата валута в употреба в света и заема 3-то място, като глобален валутен резерв след USD и EUR и 4-то място за най-търгувана валута на международния валутен пазар, след USD, EUR и JPY.
	The Bank of England, наричана още "The Old Lady of Threadneedle Street" (където се намира от 1734), изкупува всички издадени от нея банкноти от създаването на банката през 1694.
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти в обръщение от

Монети в обръщение

Банкноти извън обръщение от

Oval: курс в лева

30.04.2014

Старите бяха в обръщение до 15 октомври 2017 !!!

Image result for 1 new pound coin 2017 image

Новата монета 1 паунд (март 2017)

2.11.2011

30.06.2010

1.3.2018

5.5.2017

23.6.2021

22.2.2020

в обръщение до 30.09.2022

в обръщение до 30.09.2022

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

GBP 50 (2011,2021), 20 (2007,2020), 10 (2017), 5 (2016)

xx /xx %

в обръщение

всички стари английски паунди (без 10 shillings и 1 pound), Шотландски и Северно-Ирландски

xx / xx %

без краен срок

10 shillings (=1/2  pound) и 1 pound

xx / xx % 

Man (IMP), Guernsey (GGP), Jersey (JEP)

в обръщение

Gibraltar (GIP), Falklands (FKP), Ascension + St Helena (SHP)

xx / xx % 

Монети

pounds 5, 2, 1 (2017) ; pence 50 (нови-малък формат)(предишните 1 паунд бяха в обръщение до 15 Октомври 2017 !!!)

xx / xx %

в обръщение

pence 20, 10, 5, 2, 1 (нови-малък формат)

xx / xx %

pence 50, 20, 10, 5, 2, 1 (стари –голям формат)

xx / xx %

xx

още по-стари, не-десетични монети (преди обмяната 1967-71)

Man (IMP), Guernsey (GGP), Jersey (JEP) (стария тип Jersey не се обменят!)

в обръщение

Gibraltar (GIP), Falklands (FKP), Ascension + St Helena SHP)

Съответствие на монетите

преди 1967г

име

=

=

farthing

1/4 penny

1/960 pound

halfpenny

1/2 penny

1/480 pound

penny

 

1/240 pound

twopence

2 pennies

1/120 pound

threepence

3 pennies

1/80 pound

groat

4 pennies

1/60 pound

sixpence

6 pennies

1/40 pound

shiling

12 pennies

1/20 pound

florin

2 shilings

1/10 pound

half crown

2 sh. sixpence

1/8 pound

crown

5 shillings

1/4 pound

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

244 820

60 441 457

English

English 83.6%, Scottish 8.6 %,

male 75.94

2004 :29 600 (13)

London  7 417 900

Welsh

Welsh 4.9%, North Irish 2.9 %,

female 80.96

2005 : 30 900 (20)

 

Scottish Gaelic

Black 2%, Indian 1.8%, Pakist.3%