SWEDEN

(krona (kronor) = 100 ore)

9-SEK

Text Box: 	Нова серия банкноти от 1.10 2015 (1000, 50, 20 SEK) и от 1.10 2016 (500 и100), както и монети (1, 2, 5). Монетата 10 SEK остава същата.
	Обмяната на стари SEK е много затруднена умишлено. Шведската банка няма гише, банкнотите се изпращат по пощата, искат се много  обяснения и документи и се чака, като отговорът им може да е негативен. Шведската банка не обменя стари монети.	
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти извън обръщение

по-стари Банкноти, извън обръщение от 31.12.2005

Монети в обръщение

Oval: курс в лева

Извън обръщение от 31.12.2013 !!!

Извън обръщение от 31.12.2013 !!!

Извън обръщение от 30.06.2016 !!!

Извън обръщение от 30.06.2017 !!!

Извън обръщение от 30.06.2016 !!!

Извън обръщение от 30.06.2016 !!!

Извън обръщение от 30.06.2017 !!!

Банкноти в обръщение (2016)

Извън обръщение от 31.12.2005 !!!

Според банката са в обръщение, не е сигурно в мрежата

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

SEK 1000, 500, 200, 100, 50, 20 (2015+) + юбилейни 100 sek  (2005)

xx / xx %

в обръщение

SEK 500, 100 (2001) можеха да се внасят по сметка до 30.06 2018

xx / xx %

Обменяеми??

по-стари SEK

xx / xx %

Монети

10 kr (1991,01), 5 kr(2016), 1 kr(2016)

xx / xx %

в обръщение

някои юбилейни 100, 50

xx

Обменяеми??

всички по-дребни и по-стари монети са необменяеми !!!

не

не се обменят!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

449 964

9 001 774

Swedish (official)

Evangelical Lutheran 87 %

male 77.02

2004 : 28 400 (19)

Stockholm 1 622 300

 

 

female 82.50

2005 : 29 600 (27)

 

 

 

 

 

1 000 kronor (1989)

1 000 kronor (2006)

500 kronor (2001)

100 kronor (2001)

100 kronor (2005)(юбилейни)

50 kronor (1996)

50 kronor (2006)

20 kronor (1997+ пурпур)(67*120мм)

500-kronor издадени 1985

(150*82mm)

100-kronor издадени (1986)

(140*72mm)

20-kronor (1992), по-големи, в син цвят

10 kr (2001)

10 kr (1991)

5 kr (2016)

2 kr (2016)

1 kr (2016)