SWEDEN

(krona (kronor) = 100 ore)

9-SEK

Text Box: 	Нова серия банкноти от 1.10 2015 (1000, 50, 20 SEK) и от 1.10 2016 (500 и100), както и монети (1, 2, 5). Монетата 10 SEK остава същата.
	Обмяната на стари SEK е много затруднена умишлено. Шведската банка няма гише, банкнотите се изпращат по пощата, искат се много документи и се чака поне 6 месеца в неведение, като отговорът им може да е негативен. Шведската банка не обменя стари монети.
	До 06.2018 само банкноти*500, 100 (2001) могат да се внасят по сметка, тоест можем да ги платим на прилична цена
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти извън обръщение

по-стари Банкноти, извън обръщение от 31.12.2005

3-те банкноти от тази предпоследна емисия още (2010) се обменят в търговските банки с различна комисионна.

След това минават в режима на по-старите - обмяна в  Riksbank и такса 100 SEK.

Монети в обръщение

Oval: курс в лева

Извън обръшение от 31.12.2013 !!!

Извън обръшение от 31.12.2013 !!!

В обръшение до 30.06.2016 !!!

В обръшение до 30.06.2017 !!!

В обръшение до 30.06.2016 !!!

В обръшение до 30.06.2016 !!!

В обръшение до 30.06.2017 !!!

Банкноти в обръщение (2016)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

SEK 1000, 500, 200, 100, 50, 20 (2015+)

xx / xx %

в обръщение

SEK 500, 100 (2001) могат да се внасят по сметка до 30.06 2018

xx / xx %

Обменяеми??

по-стари SEK

xx / xx %

Монети

10 kr (1991,01), 5 kr(2016), 1 kr(2016)

xx / xx %

в обръщение

някои юбилейни 100, 50 крони могат да се обменят

xx

Обменяеми??

всички по-дребни и по-стари монети са необменяеми !!!

не

не се обменят!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

449 964

9 001 774

Swedish (official)

Evangelical Lutheran 87 %

male 77.02

2004 : 28 400 (19)

Stockholm 1 622 300

 

 

female 82.50

2005 : 29 600 (27)

 

 

 

 

 

1 000 kronor (1989)

1 000 kronor (2006)

500 kronor (2001)

100 kronor (2001)

100 kronor (2005)(юбилейни)

50 kronor (1996)

50 kronor (2006)

20 kronor (1997+ пурпур)(67*120мм)

500-kronor издадени 1985

(150*82mm)

100-kronor издадени (1986)

(140*72mm)

20-kronor (1992), по-големи, в син цвят

10 kr (2001)

10 kr (1991)

5 kr (2016)

2 kr (2016)

1 kr (2016)