Text Box: Belgium
Germany
Greece
Spain
France
Ireland
Italy
Luxembourg
The Netherlands
Austria
Portugal
Finland

EUROPEAN UNION

(euro = 100 cents)

2-EUR

EUR/USD от януари 1999

Text Box: виж обратната страна на монетите

Спецификация на банкнотите

Спецификация на монетите

           Националната идентификация на банкнотите се познава по буквата на серийния номер - виж таблицата.

           Сумата от цифрите на серийния .номер и последваща сума на цифрите на получената сума също дава число идентифициращо националността, което е и проверка за валидност.

           Валидността се проверява и със сумата (checksum). За целта се сумират пак цифрите на серийния номер и позицията на буквата в азбуката (а-1,b-2…..x-26). Цифрите на полученото число пак се събират докато се получи едноцифрено число, което трябва да е 8, за да е редовна банкнотата.

           Например : с.н.U08217383936 : (21 + 0 + 8 + 2 + 1 + 7 + 3 + 8 + 3 + 9 + 3 + 6 = 71) и (7+1=8) : наред е.     Последната цифра на серийния номер е контролна (поредността на номерата е без нея).

           Всичките тези проверки се правят като се въведе номера с буквата в http://banknotecheck.eu/

           Разбира се този цифров тест е необходимо, но не достатъчно условие за истинност (снимка на редовна банкнота би издържала теста).

 

 

         Печатницата на евробанкнотите може да се идентифицира по първата буква от серията букви и цифри скрита някъде на лицевата страна на банкнотата(виж връзките в таблицата по-горе).

          Не е задължително печатницата да е в същата страна като националната  идентификация на банкнотата (например финландски банкноти се печатат в Великобритания).

Oval: курс в лева

Втората  серия банкноти  Eвро (без €500 ) стартира през Май 2013 с €5 завърши през 2019 с €100 и €200.

€500 ще продължи да бъде валидна без ограничение във времето, но трябва да се има в предвид че в повечето европейски страни и досега не се приема навсякъде в търговската мрежа. Много от хората на запад не са я виждали на живо (затова се нарича “Бин Ладен”-всички са чували, но не са я виждали).

Във всички случаи ще може да се разваля в централните европейски банки.

State

EU

Euro-zone

Shengen

ERM 2

Fixed rates

Notes until

Coins until

Belgium

YES

YES

YES

 

BEF 40.3399

Unlimited

31.12.2004

Germany

YES

YES

YES

 

DEM 1.95583

Unlimited

Unlimited

Greece

YES

YES

YES

 

GRD 340.750

1.3.2012

1.3.2004

Spain

YES

YES

YES

 

ESP 166.386

Unlimited

Unlimited

France

YES

YES

YES

 

FRF 6.55957

17.2.2012

17.2.2005

Ireland

YES

YES

NO

 

IEP 0.787564

Unlimited

Unlimited

Italy

YES

YES

YES

 

ITL 1936.27

29.2.2012

29.2.2012

Luxembourg

YES

YES

YES

 

LUF 40.3399

Unlimited

31.12.2004

Netherlands

YES

YES

YES

 

NLG 2.20371

1.1.2032

1.1.2007

Austria

YES

YES

YES

 

ATS 13.7603

Unlimited

Unlimited

Portugal

YES

YES

YES

 

PTE 200.482

28.2.2022

31.12.2002

Finland

YES

YES

YES

 

FIM 5.94573

29.2.2012

29.2.2012

Denmark

YES

NO

YES

YES (1.1.1999)

 

 

 

Sweden

YES

NO

YES

NO

 

 

 

United Kingdom

YES

NO

NO

 

 

 

 

Norway

NO

NO

YES

NO

 

 

 

Switzerland

NO

NO

YES

 

 

 

 

Estonia

YES

NO

NO

YES (28.6.2004)

 

 

 

Cyprus

YES

YES(1.1.2008)

NO

YES (2.5.2005)

CYP .585274

31.12.2017

31.12.2009

Latvia

YES

NO

NO

YES (2.5.2005)

 

 

 

Lithuania

YES

NO

NO

YES (28.6.2004)

 

 

 

Malta

YES

YES(1.1.2008)

NO

YES (2.5.2005)

MTL 0.4293

31.1.2018

1.2.2010

Slovenia

YES

YES(1.1.2007)

NO

YES (28.6.2004)

SIT 239.64

Unlimited

31.12.2016

Slovakia

YES

NO

NO

YES (28.11.2005)

 

 

 

Czech Republic

YES

NO

NO

NO

 

 

 

Hungary

YES

NO

NO

NO

 

 

 

Poland

YES

NO

NO

NO

 

 

 

Denomination

Diameter

Thickness

Mass

Composition

Edge

1 cent / €0.01

16.25 mm

1.67 mm

2.30 g

Steel with a copper cover

Smooth

2 cents / €0.02

18.75 mm

1.67 mm

3.06 g

Steel with a copper cover

Smooth with a single groove

5 cents / €0.05

21.25 mm

1.67 mm

3.92 g

Steel with a copper cover

Smooth

10 cents / €0.10

19.75 mm

1.93 mm

4.10 g

Copper alloy (Nordic gold)

Scalloped (ribbed edge)

20 cents / €0.20

22.25 mm

2.14 mm

5.74 g

Copper alloy (Nordic gold)

Smooth with seven indentations ("Spanish flower")

50 cents / €0.50

24.25 mm

2.38 mm

7.80 g

Copper alloy (Nordic gold)

Scalloped (ribbed edge)

1 euro / €1.00

23.25 mm

2.33 mm

7.50 g

Inner: Cupronickel
Outer: Nickel brass

Six alternating segments, three smooth, three finely ribbed

2 euros / €2.00

25.75 mm

2.20 mm

8.50 g

Inner: Nickel brass
Outer: Cupronickel

Varies between national issues. Most are finely ribbed with edge lettering.

Denomination

Dimensions

Dominant Colour

Architecture

Period

Printercode position

5 euro | €5

 

120 x 62 mm

Grey

Classical

< 5th century

left image edge

10 euro | €10

 

127 x 67 mm

Red

Romanesque

11-12th centuries

8 o'clock star

20 euro | €20

 

133 x 72 mm

Blue

Gothic

13-14th centuries

9 o'clock star

50 euro | €50

 

140 x 77 mm

Orange

Renaissance

15-16th centuries

right image edge

100 euro | €100

 

147 x 82 mm

Green

Baroque & Rococo

17-18th centuries

right of 9 o'clock star

200 euro | €200

 

153 x 82 mm

Yellow-brown

Art Nouveau

19-20th centuries

above 7 o'clock star

500 euro | €500

 

160 x 82 mm

Purple

Modern

20-21st centuries

9 o'clock star

Code

Printer

Location

Country

(A)

(Bank of England Printing Works)

(Loughton)

(Un.Kingdom)

(B)

Not Used

---

---

(C)

(Tumba Bruk)

(Tumba)

(Sweden)

D

Setec Oy

Vantaa

Finland

E

F. C. Oberthur

Chantepie

France

F

Öst.Banknoten und Sicherheitsdruck

Vienna

Austria

G

Johan Enschedé & Zn.

Haarlem

Netherlands

H

De La Rue

Gateshead

Un.Kingdom

(I)

Not Used

---

---

J

Banca d'Italia

Rome

Italy

K

Central Bank of Ireland

Dublin

Ireland

L

Banque de France

Chamalières

France

M

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Madrid

Spain

N

Bank of Greece

Athens

Greece

(O)

Not Used

---

---

P

Giesecke & Devrient

Munich & Leipzig

Germany

(Q)

Not Used

---

---

R

Bundesdruckerei

Berlin

Germany

(S)

(Danmarks Nationalbank)

(Copenhagen)

(Denmark)

T

National Bank of Belgium

Brussels

Belgium

U

Valora - Banco de Portugal

Carregado

Portugal

 

Arrow Different types of euro coins
 

Euro coins are issued by the Member States belonging to the euro area (euro banknotes are issued by the European Central Bank), and have legal tender status throughout the whole euro area.  There are three types of euro coin: normal, commemorative and collector coins.

Normal coins

Commemorative coins

Collector coins

Intended for circulation

Intended for circulation

Not intended for circulation

Legal tender in all euro area Member States

Legal tender in all euro area Member States

Legal tender only in the country of issue

Issued at face value

Issued at face value

Selling price equal to or above face value

Eight denominations (1, 2, 5, 10, 20 and 50 cent, 1 and 2 euro)

Single denomination (2 euro)

Face value different from coins intended for circulation

Common design on the reverse side

Common design on the reverse side

No images which are similar to the common side of the circulation coins

Have a national obverse side (the design is surrounded by twelve stars)

Have a national obverse side (the design is surrounded by twelve stars)

The obverse side should be at least slightly different from the

national design for circulation coins

 

 

Identity of the issuing Member State should be clearly and

easily recognisable

Technical specifications are harmonised by a Council Regulation

Technical specifications of the 2-euro coin

Should differ significantly from the circulation coins for at least two

of the following three characteristics: colour, diameter and weight

 

National identification codes

Code

Country

Checksum

Z

Belgium

9

Y

Greece

1

X

Germany

2

(W)

(Denmark)

3

V

Spain

4

U

France

5

T

Ireland

6

S

Italy

7

(R)

(Luxembourg)

8

(Q)

Not Used

P

Netherlands

1

(O)

Not Used

N

Austria

3

M

Portugal

4

L

Finland

5

(K)

(Sweden)

6

(J)

(Un.Kingdom)

7

(I)

Not Used

H

Slovenia

9

G

Cyprus

1

F

Malta

2

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26